REDOVISNING

våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom redovisning

Vi erbjuder tjänster inom redovisning där ingen fråga är för stor eller för liten.

Vi har kvalificerad kompetens inom de flesta olika redovisningsregelverken; K1, K2, K3 samt IFRS. Inom IFRS har vi en specialiserad kompetens avseende finansiella företag. 

Vi kan hjälpa dig med allt från specifika redovisningsfrågor till bokslut, årsredovisning, koncernredovisning, inkomstdeklaration samt tillhörande handlingar. Vi ser till att myndigheterna erhåller handlingarna i rätt tid och vi ger dina handlingar ett representativt utseende.

För redovisningsuppdrag gäller Fars Allmänavillkor om rådgivning och andra tjänster. Hämta nedan!

Redovisning- Lorka Revision AB

VI erbjuder tjänster inom revision, rådgivning och redovisning.